Zapraszamy na szkolenie

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – PROGRAMOWANIE TERAPII. ELEMENTY METODY-WERBOTONALNEJ.

Termin 28 – 29 kwietnia 2018 (sobota w godz: 9-17, niedziela w godz: 9-13)

Koszt uczestnictwa: 180zł

Zapisy przez

Poruszane zagadnienia:

 1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
 2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
 3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
 4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
 5. Uszkodzenia narządu słuchu
 6. Wywiad surdologopedyczny.
 7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
 8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
 9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
 10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
 11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
 13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności
  Komunikacyjnych (KSUK).
 14. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
 15. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
 16. Teoretyczne podstawy metody werbo-tonalnej oraz systemu SVAG
 17. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii
 18. Samogłoski – rytm ciała i rytm fonetyczny
 19. Sylaby prymarne – rytm ciała i rytm fonetyczny
 20. Dyskusja

Zajęcia będzie poprowadzić Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *