Trening słuchowy w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa

„Powiedz mi jak mówisz, czytasz i piszesz, a powiem ci jak słuchasz” Alfered August Tomatis

Podczas pierwszej konsultacji odbywa się wywiad z rodzicami. Na tym spotkaniu bardzo często uzyskuje się informacje o tym, że dziecko zasłania uszy gdy słyszy odkurzacz, ma problem z rozumieniem i zapamiętywaniem poleceń, trudno jest mu opanować nowe słowa z języka angielskiego, nie może się skoncentrować, gdy w klasie coś się dzieje, często nie reaguje na polecenia w hałasie, myli wyrazy o podobnym brzmieniu, ma kłopoty z czytaniem i pisaniem. Takie obserwacje obligują terapeutę do zwrócenia uwagi jak dziecko słucha i słyszy.

To że słyszymy, czyli docierają do nas bodźce dźwiękowa w postaci fal akustycznych, umożliwia nam prawidłowa budowa i fizjologia ucha. Prawidłowe słyszenie nie oznacza, że dźwięk zostanie zinterpretowany, zanalizowany i nastąpi reakcja. Przykładowo w sytuacji, kiedy dziecko siedzi na dywanie w przedszkolu wokół porozrzucanych klocków, obok słyszy sygnał dźwiękowej zabawki, którą bawi sie kolega oraz dźwięk rozstawianych talerzy, ponieważ właśnie ktoś przygotowuje śniadanie oraz  polecenie nauczyciela „Posprzątaj zabawki”, nie zawsze zareaguje na prośbę. Kiedy dziecko słyszy dźwięk zabawek, trzask rozkładanych talerzy, komunikat nauczyciela na tym samym poziomie, są to dla niego tak samo ważne dźwięki. Wówczas prawdopodobnie nie zareaguje na polecenie. Jeżeli ma zdolność dyskryminacji słuchowej, prawdopodobnie pozwoli mu to na ignorowanie hałasu w tle i aktywne słuchanie polecenia, interpretację i wykonanie. Prawidłowe słyszenie jest niezbędne do rozwoju uwagi i koncentracji, sprawności językowej i komunikacyjnej, umiejętności czytania i pisania, a także rozwoju ruchowego. Profesor Tomatis twierdził, że słyszenie jest zależne od czynników zewnętrznych, natomiast zdolność słuchania  warunkowana jest przez procesy psychiczne.  Francuski otolaryngolog, audiolog zwrócił uwagę, że istnieje istotna zależność pomiędzy uchem, głosem, a ruchem. Jego wieloletnie badania pozwoliły na stworzenie urządzenia-Elektronicznego Ucha, które ma na celu naukę aktywnego słuchania.

Metoda Tomatisa opiera się na badaniu tzw. słuchania tonów drogą powietrzną i kostną. Na podstawie testów funkcji słuchowych wykonanych na skalibrowanym audiometrze oraz danych z obserwacji i wywiadu opracowuje się indywidualny program stymulacji Audio-psycho-lingwistycznej. Podczas terapii dziecko stymuluje percepcję słuchową dźwiękami o określonym paśmie częstotliwości podawanymi w sekwencjach, przy wybranym balansie natężenia dla ucha prawego i lewego. Dźwięk podczas terapii podawany jest w sposób analogowy, dziecko słyszy go na słuchawkach. Podczas  pierwszego etapu pacjent może wykonywać swoje ulubione czynności. Zachęca się do współuczestnictwa w terapii rodziców. Kolejne sesje terapeutyczne mają charakter aktywny, pozwalają na zastosowanie mikrofonu z użyciem modyfikowania częstotliwości za pomocą ucha elektronicznego. Na tym etapie dziecko ćwiczy bardziej złożone zdolności językowe.

Mając świadomość ogromnej roli prawidłowej percepcji dźwiękowej w rozwoju dziecka przygotowujemy się do wdrożenia treningu słuchowego w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa. Przed podjęciem decyzji o zakupie sprzętu zawsze wykonywany jest dokładny research dostępnych urządzeń i ośrodków szkoleniowych. Uzyskane dane o skuteczności analogowego sygnału w treningach słuchowych zachęciły nas do zakupu szwajcarskiego Elektronicznego Ucha. Od listopada 2017 roku rozpoczniemy treningi słuchowe w naszym ośrodku.

Anna Gajda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *