TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE – 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY

W dniach 24 – 25.11. oraz 01 – 02.12.2018r organizujemy duże szkolenie z zakresu terapii behawioralnej przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
 
Aby zapisać się do udziału w szkoleniu należy wejść na stronę:
a następnie kliknąć w przycisk „zapisz się” , utworzyć profil na stronie PLTB i dokończyć proces rejestracji w szkoleniu.
 
PROGRAM:
 
1 spotkanie:
 
1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 
2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 
3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 
4. Teoria uczenia w praktyce;
 
5. Cele i zasady SAZ;
 
6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 
7. Czego i jak uczyć?
-diagnoza funkcjonalna
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2 spotkanie:
 
1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 
3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 
4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.
 
Koszt udziału w szkoleniu: 1230zł
 
Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB.
 
Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 1000,00 zł +23 % VAT, czyli 1230,00 zł brutto.
 
Harmonogram:
24.11.2018 od 09:00 do 19:00
25.11.2018 od 08:00 do 16:00
01.12.2018 od 09:00 do 19:00
02.12.2018 od 08:00 do 16:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *