Katarzyna Prystupa

Wykształcenie: Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- tyflopedagogika i oligofrenopedagogika. Aktualnie podwyższa swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała podczas praktyk pedagogicznych w przedszkolach i szkołach. Ukończyła szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Terapia Behawioralna- 3 modułowy kurs bazowy.
O sobie: Jestem osobą uśmiechniętą i otwartą na innych ludzi. U dzieci cenię ich szczerość, bezbronność i otwartość na świat. W dzieciach urzeka mnie ich ufność a to sprawia, że są tak autentyczne jak tylko można być.