Katarzyna Kowalska

Wykształcenie: Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich oraz wolontariatów na różnych szczeblach edukacji dzieci i młodzieży. Odbyła staż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zajezierzu. Bardzo wiele doświadczenia i nowych umiejętności zdobyła pracując w Punkcie Przedszkolnym Mali Odkrywcy. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. kurs z Metody M. i Ch. Knillów , szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Terapia Behawioralna- 3 modułowy kurs bazowy.

O sobie: „W pracy staram się dawać z siebie jak najwięcej. Cieszę się z każdego, choćby najmniejszego postępu swoich wychowanków. Wspieram ich w poznawaniu świata i zdobywaniu nowych umiejętności. Po pracy lubię słuchać muzyki i spędzać czas na świeżym powietrzu z moją córką Natalką.”