Katarzyna Hryszan

Wykształcenie: Absolwentka trzech kierunków studiów na KUL – pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki rodziny z poradnictwem pedagogicznym oraz pedagogiki specjalnej z ukierunkowaniem na osoby z autyzmem. Nauczycielka w dalszym ciągu łączy pracę naukową z pracą zawodową.
Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wyjazdów rekolekcyjnych, kolonijnych, praktyk studenckich (żłobek, przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej), szkoleń i warsztatów. Wieloletnia stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ukończyła szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych, terapii grupowej i indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu.
O sobie: “Moją pasją jest muzyka – śpiewam i gram na gitarze, prowadze młodzieżowy zespół muzyczny. W pracy w przedszkolu wiele radości sprawia mi prowadzenie animacji muzycznych i muzyczno-ruchowych.”