Iwona Szawuła

Wykształcenie: studia magisterskie na UMCS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie: praktyki w przedszkolu oraz szkole podstawowej.
O sobie: “Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości satysfakcji.
W codziennej pracy staram się przenosić na wychowanków swoje pasje: muzykę, czytanie książek.”