Ilona Karman

Absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską oraz podyplomowych studiów z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach licznych praktyk w przedszkolach integracyjnych i szkołach w Lublinie, wolontariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Kęble oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z wcześniakami, dziećmi z ASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Terapeutka w swojej pracy unika przywiązania do jednej metody, podchodzi do każdego dziecka indywidualnie i kompleksowo. Na bieżąco wykorzystuje nowe metody, wiedzę i umiejętności zdobywane na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, min. z masażu logopedycznego, kinesiotapingu, Terapii Behawioralnej, Warsztatów Neurologopedycznych Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®, Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, narzędzi diagnostycznych: PEP-R, MFED, VB-MAPP.