Ilona Cebula-Jędrak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowych studiów logopedycznych oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także podczas pracy w Przedszkolach w Lublinie i Puławach.
Prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, wykorzystując różne metody pracy dostosowane do potrzeb pacjenta. Ukończyła specjalistyczne szkolenia m.in. Makaton (Poziom I), PECS (Poziom I), szkolenie z metody prof. A. Tomatisa, trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, szkolenie z diagnozy narzędziem VB- MAPP, szkolenie z masażu logopedycznego, kinesiotapingu oraz metody Werbo-Tonalna. Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).