Dorota Wieliczko

Absolwentka psychologii – specjalność: sądowa i penitencjarna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam Pedagogiczne Studium Kwalifikacyjne w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez praktyki studenckie w przedszkolu, szkole specjalnej oraz w pogotowiu opiekuńczym. Uczęszczałam na wolontariat do Warsztatu terapii zajęciowej w Lublinie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i narządu wzroku. Swoją wiedzę poszerzam biorąc udział w kursach i szkoleniach – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu.