Beata Uzdowska

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Absolwentka dwóch kierunków studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Pedagogiki oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich: „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, realizowanych w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. Ukończyła studia magisterskie na KUL z zakresu Pedagogiki, specjalność: Psychopedagogika specjalna z logopedią.
Doświadczenie: Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w International Institute Zittau/Technical University Dresden.
Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w MOPS (prowadzenie konsultacji pedagogicznych z rodzicami, praca pedagogiczna z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzenie zajęć edukacyjnych i integracyjnych w klubach środowiskowych), prowadząc zajęcia dla studentów pedagogiki (m.in. praca z tekstem i elementy biblioterapii w kształceniu specjalnym), a także realizując praktyki zawodowe (przedszkole integracyjne; dzienny dom pomocy społecznej, dzienny ośrodek adaptacyjny; ognisko wychowawcze, placówka opiekuńczo-wychowawcza; kolonie letnie dla dzieci) oraz uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach.Obszar zainteresowań naukowych: pedagogika prenatalna, przedszkolna, specjalna, biblioterapia i jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cechuje ją ciągła chęć doskonalenia, rozwoju zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji.
O sobie: Motto życiowe:„nigdy nie spoczywaj na laurach”.
“W pracy największą radość przynosi mi obserwowanie progresywnych zmian, postępów, jakie dzieci czynią każdego dnia. Każdy najmniejszy sukces dziecka jest dla mnie osobistą nagrodą, a jednocześnie motorem napędzającym do dalszego działania. Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, żoną i mamą. W wolnych chwilach rozwiązuje krzyżówki.”