Artur Lewkowicz

Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Studia podyplomowe ( w trakcie) – Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Ukończył szkolenia: VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, LEGO®TUS, Terapia Ręki I i II stopnia, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC – szkolenie podstawowe I stopień, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – Metoda Carole Sutton. Ukończył kurs pt. “Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?” oraz warsztaty “Wykorzystanie metody Child Space i Feldenkraisa do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami ruchowymi i neurologicznymi” i “Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”.