W Spółdzielni Socjalnej pracuję od października 2017 r. Na co dzień wspieram nauczycieli w przygotowaniu zajęć dydaktycznych  oraz otaczam opieką dzieci podczas spacerów i swobodnych zabaw. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.
Read more
Wykształcenie: pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje o pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Doświadczenie: praktyki studenckie, praca jako wychowawca kolonijny, w tym na obozach tematycznych, np. artystycznym oraz prowadząc gromadę zuchową. Poza kursami 
Read more
Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalności: Pedagogika Wczesnoszkolna i Korekcyjna oraz Pedagogika Przedszkolna Doświadczenie: praktyki pedagogiczne w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyła m.in. kurs Metody Dobrego Startu 
Read more
Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w świetlicy środowiskowej. W Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” pracuję od października 2018 r., gdzie pomagam nauczycielom w zakresie zapewnienia opieki dzieciom.
Read more
Wykształcenie: pedagogika ogólna i pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalności: terapia pedagogiczna i surdopedagogika, pedagogika osób z autyzmem. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty dlatego podjęłam w tym roku podjęłam studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała 
Read more
Wykształcenie: Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Absolwentka dwóch kierunków studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Pedagogiki oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich: „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, realizowanych w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. Ukończyła studia magisterskie na 
Read more
Wykształcenie: studia na kierunkach Nauki o Rodzinie oraz Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie Doświadczenie: praktyki w przedszkolu oraz szkole podstawowej O sobie: “W pracy z dziećmi stawiam na indywidualne podejście.”
Read more
Wykształcenie: studia pedagogiczne: specjalności- oligofrenopedagogika, edukacja specjalna i wczesnoszkolna, logopedia. Doświadczenie: praktyki studenckie oraz praca jako nauczyciel w placówkach oświatowych. O sobie: “Przygodę z „Małymi Odkrywcami” rozpoczęłam w październiku 2018r. Spółdzielnia Socjalna „Inicjatywa” dała mi perspektywę rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Praca nauczyciela daje 
Read more
Wykształcenie: studia magisterskie na UMCS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – oligofrenopedagogiki. Doświadczenie: praktyki w przedszkolu oraz szkole podstawowej. O sobie: “Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości satysfakcji. W codziennej pracy 
Read more
Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną, pedagogika resocjalizacyjna –studia magisterskie, a także absolwentka Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w specjalności: pedagogika 
Read more