Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalności: Tyflopedagogika oraz Oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej na Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkole w Bydgoszczy oraz studia z zakresu Socjoterapii w wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy jako 
Read more
Absolwentka WSSP im Vincentego Pola w Lublinie. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych placówkach medycznych na terenie Puław oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy, prowadząc zajęcia ruchowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracowała zarówno z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w zakresie m.in. zespołów 
Read more
Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Pracę w zawodzie rozpoczął jeszcze na studiach i nie przerwanie kontynuuje ją do dnia dzisiejszego. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w placówkach państwowych jak i prywatnych gabinetach w różnych rejonach Polski, oraz na licznych kursach i szkoleniach. Zwolennik 
Read more
Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zdobywała w trakcie wolontariatu w Fundacji Chance Szansa dla niewidomych w Lublinie oraz praktyk w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puławach. Obecnie pracuje z dziećmi na etapie szkoły podstawowej. Ukończyła specjalistyczne trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej. Trener Umiejętności społecznych.Wciąż 
Read more
Absolwentka psychologii – specjalność: sądowa i penitencjarna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam Pedagogiczne Studium Kwalifikacyjne w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez praktyki studenckie w przedszkolu, szkole specjalnej oraz w pogotowiu opiekuńczym. Uczęszczałam na wolontariat do Warsztatu terapii zajęciowej w Lublinie dla 
Read more
Technik masażu leczniczego dla niewidomych w Laskach. Doświadczenie zdobył podczas wolontariatu w Centrum Wczesnego Wspomagania Dziecka Niewidomego w Sobieszewie oraz praktyk w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Obecnie student fizjoterapii. Prywatnie zawodnik lubelskiej drużyny Start Lublin w goalballa.
Read more
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia, dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej.Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno 
Read more
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowych studiów logopedycznych oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także podczas pracy w Przedszkolach w Lublinie i Puławach. Prowadzi terapię logopedyczną 
Read more
Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, 
Read more
Absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską oraz podyplomowych studiów z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach licznych praktyk w przedszkolach integracyjnych i szkołach w Lublinie, wolontariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Kęble oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
Read more