Makaton to jedna z metod komunikacji alternatywnej, która wspomaga rozwój mowy oraz proces komunikacji. Wykorzystuje się w niej gesty (znaki manualne) oraz/lub symbole (znaki graficzne), przy czym zarówno gestom, jak i obrazkom zawsze towarzyszy MOWA. Gesty towarzyszące mówieniu mogą także wpływać na poprawę rozumienia kierowanych 
Read more