Sylwia Grobel nauczyciel
W Inicjatywie od: 2017

Wykształcenie: studia z zakresu Nauk o Rodzinie oraz Pedagogiki przedszkolnej. Nieprzerwanie kontynuując proces kształcenia uzyskała dyplom z zakresu oligofrenopedagogiki oraz Terapii Integracji Sensorycznej. Od 2014 roku jest nauczycielem kontraktowym.
Doświadczenie: warsztat pracy rozwija przez czynny udział w licznych kursach i szkoleniach. W ostatnich latach ukończyłam między innymi kurs z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, szkolenie dotyczące narzędzia przesiewowego M- CHAT, trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, szkolenie z diagnozy narzędziem VB- MAPP i wiele innych.
O sobie: “W mojej pracy staram się odkryć dziecko poprzez słuchanie i podążanie za nim. Najwięcej radości i satysfakcji sprawia mi rozwijanie samodzielności dzieci oraz obserwacja małych i wielkich sukcesów jakie osiągają. Każdą wolną chwilę spędzam na zabawach i spacerach ze swoimi synami Tymoteuszem i Albertem.”

gosiaMałgorzata Kutawychowawca
W Inicjatywie od: 2014

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyłam także studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz liczne kursy podnoszące moje kwalifikacje. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w puławskich przedszkolach i szkołach. Byłam także wolontariuszką w warsztatach terapii zajęciowej w Puławach. Obecnie pracuję w punkcie przedszkolnym Mali Odkrywcy, gdzie spełniam się w roli nauczyciela- wychowawcy w grupie integracyjnej.

weronikaWeronika Stępieńoligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta ręki
W Inicjatywie od: 2014

Wykształcenie: Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki- edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Doświadczenie: Swoją wiedzę poszerza na licznych tematycznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam m.in.:
– Terapia Ręki I i II stopnia
– Terapia Behawioralna- 3 modułowy kurs bazowy
– kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz I i II stopnia,
– kurs Odimiennej Metody Nauki Czytania I. Majchrzak,
– Aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,
– Zabaw muzyczno ruchowych i rytmiki Carla Orffa,
– Bajkoterapii,
– Trening kreatywności i twórczości z elementami sensomotoryki.
O sobie: “Poza pracą, każdą wolną chwilę spędzam na górskich szlakach.”

Katarzyna Hryszannauczyciel wychowania przedszkolnego
W Inicjatywie od: 2017

Wykształcenie: Absolwentka trzech kierunków studiów na KUL – pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki rodziny z poradnictwem pedagogicznym oraz pedagogiki specjalnej z ukierunkowaniem na osoby z autyzmem. Nauczycielka w dalszym ciągu łączy pracę naukową z pracą zawodową.
Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wyjazdów rekolekcyjnych, kolonijnych, praktyk studenckich (żłobek, przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej), szkoleń i warsztatów. Wieloletnia stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ukończyła szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych, terapii grupowej i indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu.
O sobie: “Moją pasją jest muzyka – śpiewam i gram na gitarze, prowadze młodzieżowy zespół muzyczny. W pracy w przedszkolu wiele radości sprawia mi prowadzenie animacji muzycznych i muzyczno-ruchowych.”

kasiaKatarzyna Kowalskapedagog specjalny
W Inicjatywie od: 2015

Wykształcenie: Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich oraz wolontariatów na różnych szczeblach edukacji dzieci i młodzieży. Odbyła staż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zajezierzu. Bardzo wiele doświadczenia i nowych umiejętności zdobyła pracując w Punkcie Przedszkolnym Mali Odkrywcy. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. kurs z Metody M. i Ch. Knillów , szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Terapia Behawioralna- 3 modułowy kurs bazowy.

O sobie: „W pracy staram się dawać z siebie jak najwięcej. Cieszę się z każdego, choćby najmniejszego postępu swoich wychowanków. Wspieram ich w poznawaniu świata i zdobywaniu nowych umiejętności. Po pracy lubię słuchać muzyki i spędzać czas na świeżym powietrzu z moją córką Natalką.”

Katarzyna Prystupa – nauczyciel
W Inicjatywie od: 2016

Wykształcenie: Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- tyflopedagogika i oligofrenopedagogika. Aktualnie podwyższa swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała podczas praktyk pedagogicznych w przedszkolach i szkołach. Ukończyła szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Terapia Behawioralna- 3 modułowy kurs bazowy.
O sobie: Jestem osobą uśmiechniętą i otwartą na innych ludzi. U dzieci cenię ich szczerość, bezbronność i otwartość na świat. W dzieciach urzeka mnie ich ufność a to sprawia, że są tak autentyczne jak tylko można być.

Elżbieta Krześniaknauczyciel wspierający
W Inicjatywie od: 2015

Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną, pedagogika resocjalizacyjna –studia magisterskie, a także absolwentka Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w specjalności: pedagogika pracy socjalnej. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Doświadczenie: praktyki w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domu dziecka, a także jako wychowawca na koloniach dla dzieci i młodzieży. Chętnie poszerza swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w ciekawych kursach i szkoleniach.
O sobie: Praca z dziećmi jak również młodzieżą zawsze mnie fascynowała, stała się moją pasją. Dzieci nie mają czasu żeby tracić ich czas, dlatego daję z siebie jak najwięcej w codziennej pracy z nimi. Staram się aby dzieci czuły, wiedziały, że są dla mnie ważne, że mogą na mnie liczyć.

_DSC8861mIwona Szawułanauczyciel wspierający
W Inicjatywie od: 2016

Wykształcenie: studia magisterskie na UMCS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie: praktyki w przedszkolu oraz szkole podstawowej.
O sobie: “Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości satysfakcji.
W codziennej pracy staram się przenosić na wychowanków swoje pasje: muzykę, czytanie książek.”

Ewelina Paniaknauczyciel wspierający
W Inicjatywie od: 2016

Wykształcenie: studia na kierunkach Nauki o Rodzinie oraz Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie
Doświadczenie: praktyki w przedszkolu oraz szkole podstawowej
O sobie: “W pracy z dziećmi stawiam na indywidualne podejście.”

 

Beata Uzdowskanauczyciel
W Inicjatywie od: 2018

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Absolwentka dwóch kierunków studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Pedagogiki oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich: „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, realizowanych w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. Ukończyła studia magisterskie na KUL z zakresu Pedagogiki, specjalność: Psychopedagogika specjalna z logopedią.
Doświadczenie: Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w International Institute Zittau/Technical University Dresden.
Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w MOPS (prowadzenie konsultacji pedagogicznych z rodzicami, praca pedagogiczna z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzenie zajęć edukacyjnych i integracyjnych w klubach środowiskowych), prowadząc zajęcia dla studentów pedagogiki (m.in. praca z tekstem i elementy biblioterapii w kształceniu specjalnym), a także realizując praktyki zawodowe (przedszkole integracyjne; dzienny dom pomocy społecznej, dzienny ośrodek adaptacyjny; ognisko wychowawcze, placówka opiekuńczo-wychowawcza; kolonie letnie dla dzieci) oraz uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach.Obszar zainteresowań naukowych: pedagogika prenatalna, przedszkolna, specjalna, biblioterapia i jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cechuje ją ciągła chęć doskonalenia, rozwoju zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji.
O sobie: Motto życiowe:„nigdy nie spoczywaj na laurach”.
“W pracy największą radość przynosi mi obserwowanie progresywnych zmian, postępów, jakie dzieci czynią każdego dnia. Każdy najmniejszy sukces dziecka jest dla mnie osobistą nagrodą, a jednocześnie motorem napędzającym do dalszego działania. Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, żoną i mamą. W wolnych chwilach rozwiązuje krzyżówki.”

Aleksandra Goluch nauczyciel
W Inicjatywie od: 2018

Wykształcenie: pedagogika ogólna i pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalności: terapia pedagogiczna i surdopedagogika, pedagogika osób z autyzmem. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty dlatego podjęłam w tym roku podjęłam studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w przedszkolu i szkole. Od wielu lat związana ze Skautami Europy, doświadczenie zdobywała również na obozach harcerskich oraz prowadząc drużynę.
O sobie: “Lubię patrzeć na zmiany jakie zachodzą w moich wychowankach, cieszę się , że mogę wspierać ich w rozwoju. Moją pasją jest muzyka, w wolnych chwilach uwielbiam czytać książki. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą.”

Aneta Misztalpomoc nauczyciela

W Inicjatywie od: 2018

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w świetlicy środowiskowej. W Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy” pracuję od października 2018 r., gdzie pomagam nauczycielom w zakresie zapewnienia opieki dzieciom.

 

zanetaŻaneta Bartuzinauczyciel wspierający
W Inicjatywie od: 2016

Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalności: Pedagogika Wczesnoszkolna i Korekcyjna oraz Pedagogika Przedszkolna
Doświadczenie: praktyki pedagogiczne w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyła m.in. kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, kurs Odimiennej Metody Nauki Czytania I. Majchrzak, a także uczestniczyła w szkoleniu metodą Thomasa Gordona.
O sobie: “Od zawsze wiedziałam, że swoją drogę zawodową zwiążę z pracą z dziećmi. W pracy w Spółdzielni Socjalnej „Inicjatywa” cenię to, że dała mi możliwość doświadczenia pracy z różnymi dziećmi oraz poznania szerokiego wachlarza form i metod pracy pedagogicznej.”

aniawAnna Krameknauczyciel wspierający
W Inicjatywie od: 2016

Wykształcenie: pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje o pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
Doświadczenie: praktyki studenckie, praca jako wychowawca kolonijny, w tym na obozach tematycznych, np. artystycznym oraz prowadząc gromadę zuchową. Poza kursami związanymi ściśle z kierunkiem studiów ukończyła warsztaty z dramy, kurs pierwszej pomocy.
O sobie: “W pracy z dziećmi najbardziej lubię ich radość z osiągania samodzielności.”

 

DSC_8179Dagmara Kuśpomoc nauczyciela
W Inicjatywie od: 2017

W Spółdzielni Socjalnej pracuję od października 2017r. Na co dzień wspieram nauczycieli w przygotowaniu zajęć dydaktycznych  oraz otaczam opieką dzieci podczas spacerów i swobodnych zabaw. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.