Zajęcia TUS to jedna z form terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.

Jeśli Twoje dziecko ma problem:
– z nauczeniem się danego zachowania
– z danym zachowaniem, ale nie potrafi go zastosować w życiu codziennym
– z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi
– z przestrzeganiem norm społecznych
– z adaptacją do nowych sytuacji
te zajęcia są właśnie dla niego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Grupy tworzone są tak, aby pracowały w nich dzieci podobnie funkcjonujące.

Twoje dziecko będzie ćwiczyło:

  • Komunikację, inicjowanie rozmowy, umiejętność słuchania i reagowania na rozmowy innych, prowadzenie dialogu
  • Umiejętności prospołeczne, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, mimikę twarzy, prawidłową postawę ciała, odpowiedni dystans pomiędzy rozmówcami
  • Emocje, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, umiejętność ich stopniowania
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach, reagowanie na zaczepki, umiejętność poszukiwania pomocy i wsparcia
  • Umiejętność planowania, przygotowanie do zajęć, podejmowanie decyzji, szukanie kompromisu, planowanie wspólnej pracy
  • Budowanie tożsamości, swoje mocne i słabe strony.

 

 

 

///School photo created by pressfoto – www.freepik.com