Makaton, co to jest?

Program Językowy, czyli system prostych gestów i symboli graficznych. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany komunikat. Na Program (zakres podstawowy) składa się około 450 znaków podstawowych i około 7000 znaków uzupełniających, dodatkowych. Liczba ogólna gestów odpowiada ilości wszystkich pojęć i jest to około 7 500 znaków. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. Oprócz znaków manualnych w Programie Językowym Makaton wykorzystywane są także symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Dla kogo?

  • Dzieci i dorośli z trudnościami w komunikacji:

-niepełnosprawność intelektualna,

-niepełnosprawność fizyczna,

-autyzm,

-uszkodzenia zmysłów,

-specyficzne zaburzenia języka (afazja, dysartria)

 

  • Partnerzy komunikacji:

– rodzice/ opiekunowie

– rodzeństwo/ rówieśnicy

– specjaliści

  • Osoby dokonujące tłumaczeń

 

Zalety posługiwania się symbolami Makatonu:

– zwiększają rozumienie,

-dają możliwość zapisywania wypowiedzi,

-ułatwiają nauczanie języka (są wizualne),

-dostarczają kolejnego środka wyrazu,

-motywują,

-utrzymują zainteresowanie osoby,

-mogą być wykorzystywane samodzielnie,

-mogą być stosowane przez osoby nie znające systemu,

-mogą być łączone z innymi systemami AAC

Minusy:

biało-czarne symbole mogą być mniej atrakcyjne

-ograniczony zasób gestów

-niedostosowane do niepełnosprawnych ruchowo w znacznym stopniu

-uproszczony system, bez końcówek fleksyjnych

-często są mylone z symbolami języka migowego

 

 

PRZYKŁADOWE SYMBOLE:

PRZYKŁADOWE GESTY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Karman

 

Źródła:

-Materiały własne

– https://www.makaton.pl/

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *