Program terapii ręki polega na usprawnianiu odpowiednich partii motoryki dużej i małej w
taki sposób, aby maksymalnie wypracować samodzielność i sprawność manualną (w tym
ruchy precyzyjne) dziecka.
Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia osiągamy takie umiejętności jak:

 1. Prawidłowa postawa ciała, szczególnie w pracy przy stoliku.
 2. Samoobsługa:
  a) samodzielne ubieranie i rozbieranie się wraz z zapięciem zamków, guzików,
  zakładanie butów, skarpetek;
  b) w przypadku problemów z samodzielnym jedzeniem: trzymanie kubka, łyżki,
  otwieranie i zamykanie pojemników, butelek;
 3. Umiejętności szkolne takie jak: wycinanie, kolorowanie, pisanie;
 4. Ogólna sprawność motoryczna.
  Terapia ręki pozwala również usprawnić koordynację wzrokowo – ruchową, koordynację
  oburącz, wydłużyć koncentrację uwagi, określić lateralizację, korygować wrażliwość na
  bodźce dotykowe, rozwijać świadomość własnego ciała.
  Terapię poprzedza wywiad z rodzicem/opiekunem oraz diagnoza umiejętności i trudności
  dziecka.
  Ważną informacją jest fakt, iż na doskonałość ruchów precyzyjnych w obrębie motoryki
  małej wpływa kształtowanie prawidłowych wzorców w obrębie motoryki dużej. Bazą
  umiejętności manualnych, w tym grafomotorycznych jest praca w zakresie mięśni dużych –
  posturalnych, mięśni brzucha, obręczy barkowej, równowagi. Ponadto należy rozluźniać
  mięśnie dłoni w celu eliminowania napięcia, nie zapominając o ich wzmacnianiu.
  W związku z powyższym terapię zawsze rozpoczynamy od pracy nad motoryką dużą.
  Dodatkowo wspieramy rozwój funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  dostarczamy bodźce sensoryczne aby dziecko mogło prawidłowo odczuwać swoje ciało, a w
  szczególności ręce.
  Ćwiczenia wykonujemy głównie w pozycjach wynikających z rozwoju ruchowego czyli:
 • na brzuchu z rękami podpartymi,
 • pozycji czołgania się,
 • na czworaka,
 • pozycji stojącej,
 • w siadzie skrzyżnym,
 • przy stoliku.

Do realizacji celów stosujemy między innymi wiedzę z zakresu integracji sensorycznej,
metodę SHM©, masaż klasyczny ręki, elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona, Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne, Program rozwijający percepcję wzrokową wg Marianne
Frostig.
Paulina Olszak
Oligofrenopedagog, Terapeuta Ręki.