Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka jest bardzo złożonym procesem, który warunkuje osiągnięcie przez nie pełnej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wszelkie nieprawidłowości rozwojowe mogą zostać zdefiniowane już u noworodka, w kilka miesięcy po urodzeniu, a nawet w okresie życia płodowego.

Jednym z fundamentów skutecznej rehabilitacji jest wczesna diagnoza umożliwiająca terapeucie wspomaganie rozwoju dziecka już od pierwszych miesięcy życia, co znacznie zwiększa szanse na poprawę zaburzonych funkcji i osiąganie kolejnych kamieni milowych rozwoju w odpowiednim czasie.

Prawidłowy rozwój ruchowy na wczesnym etapie życia jest ściśle powiązany z rozwojem umysłowym i sensorycznym, co więcej, wzajemnie się one determinują. Każda aktywność motoryczna jest jednocześnie aktem psychoruchowym jak i doświadczeniem sensomotorycznym. 

Nieprawidłowości rozwoju motorycznego we wczesnym okresie życia rzutować będą na późniejszy rozwój dziecka poprzez dysharmonię rozwoju psychoruchowego oraz procesu kształtowania się postury. 

Wprowadzenie fizjoterapii jako elementu wspomagania rozwoju dziecka wskazane jest na każdym etapie jego życia, aż do momentu zakończenia procesów wzrostowych, ze względu na dużą plastyczność układu nerwowego, a także możliwość korekcji wyuczonych, nieprawidłowych wzorców ruchowych, które przyczyniają się do powstawania zburzeń postawy oraz wielu innych wad ortopedycznych. 

Proces diagnostyczny

Przebiega indywidualnie dla każdego z naszych podopiecznych, rozpoczynając zawsze od wywiadu z rodzicem, obserwacji dziecka, a kończąc na konkretnych testach dobieranych do schorzenia z jakim zgłaszają się nasi mali pacjenci.

Proces terapeutyczny

Cele i możliwość ich realizacji zawsze omawiane i ustalane są z rodzicami. Terapeuci wspomagają rozwój dziecka metodami znanymi i powszechnie stosowanymi na całym w świecie w terapii dzieci i młodzieży.  Sesje terapeutyczne realizowane są w nowoczesnych salach, wyposażonych w wiele sprzętów umożliwiających wprowadzenie elementu zabawy do terapii, co znacznie przyspiesza osiąganie zamierzonych celów. Preferujemy holistyczne podejście do pracy z dzieckiem.

Wsparcie dla rodzica

Każdy rodzic może liczyć na wsparcie terapeuty prowadzącego podczas procesu terapeutycznego poprzez uczestnictwo w zajęciach, możliwość nauki technik indywidualnej pracy z dzieckiem w warunkach domowych, doradztwo z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego. Staramy się aby rodzic czynnie uczestniczył w procesie rehabilitacji swojego dziecka.

Jakie metody pracy z podopiecznym wykorzystujemy?

 • PNF (proprioceptive neuromuscular facilitaton) 
 • Metoda Ruchu Rozwojowego W. Shereborn
 • Fukcjonalna Osteopatia I Integracja
 • Metoda dra Ackermanna
 • Elementy metody NDT-Bobath 
 • Elementy metody Vojty
 • Kinesiotaping

Oraz wiele innych, adekwatnych do stanu I potrzeb małego pacjenta.

 

W jakich schorzeniach możemy pomóc?

Neurologia:

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Nabyte uszkodzenia mózgu
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Spektrum autyzmu
 • Wzmożone / obniżone napięcie mięśniowe

Ortopedia:

 • Skoliozy
 • Wady postawy (np. plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie)
 • Wady klatki piersiowej ( klatka kurza, klatka lejkowata)
 • Wady stóp i kończyn dolnych 
 • Kręcz szyi 
 • Dysplazja stawu biodrowego
 • Stany po uszkodzeniach aparatu torebkowo-więzadłowego
 • Stany po złamaniach

Choroby genetyczne:

 • Zespół Downa
 • Zespół Pradera- Williego
 • Zespół Cri Du Chat
 • Zespół Ehlersa-Danlosa
 • Mukowiscydoza
 • Zespół Aperta
 • Zespół Retta

 

Prowadzimy także poradnictwo w zakresie:

 • Postępowania fizjoterapeutycznego z noworodkiem przedwcześnie urodzonym
 • Fizjoterapii niemowląt i dzieci chorych na artrogrypozę
 • Fizjoterapii dzieci z asymetrią
 • Fizjoterapii u noworodków z porażeniem splotu barkowego
 • Handlingu noworodka