Magdalena Bury-Kamińska
Psycholog, logopeda,
W Inicjatywie od: 2014

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.
Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.
W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia na wielu specjalistycznych kursach i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Racjonalnej Terapii Zachowania, Trudnych zachowań przedszkolaka. Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Uszkodzeń narządu słuchu – programowania terapii logopedycznej. Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi? , Część 3 – Jak prosić i rozkazywać?, Część 4 – Jak się przedstawiać?, Część 5 – Jak dziękować? oraz Część 6 – Jak przepraszać?, a także książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie.
Do swoich sukcesów może zaliczyć również autorstwo bądź współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach bądź monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).

 

Anna Gajda
DSC_6263Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS.  Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej, prywatnej praktyki zawodowej oraz w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach. W terapii wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania sensomotorycznego  dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W praktyce zawodowej skupia się nad rozwijaniem sprawności językowej i komunikacyjnej. Wykorzystuje różne metody pracy min. Metoda Werbo-Tonalna, Makaton, Wspomagająca i Alternatywna komunikacja (AAC),  integracja sensoryczna, masaż logopedyczny.

 

Paweł Romański
DSC_6851mOligofrenopedagog i dogoterapeuta, trener integracji społecznej, szkoleniowiec
W Inicjatywie od: 2014

Absolwent Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalności: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja Plastyczna.
Pomysłodawca i koordynator niezliczonych akcji charytatywnych  i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezes Fundacji 5 Pora Roku. Pracował w kilku lubelskich fundacjach, m.in. Fundacja Alpha, Fundacja Hospicjum Małego Księcia, Fundacja Wolności.
Prowadzi autorskie szkolenia dla wolontariuszy oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi.

 

Aneta Grabowska-Ogórek
Logopeda
W Inicjatywie od: 2015

aneta-graboAbsolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach i szkołach integracyjnych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, prowadząc terapie z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Jako członek Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS oraz Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej UMCS pracowała z dorosłymi pacjentami z afazją, dysfagią, zespołem czołowym, padaczką, otępieniem alzheimerowskim, demencją. Współpracowała także z Fundacją Rozwoju Wolontariatu „Projektor”, gdzie prowadziła warsztaty z logorytmiki i języka migowego. Brała udział w licznych konferencjach neurologopedycznych i surdologopedycznych.
Prowadzi terapię logopedyczną wspomaganą następującymi metodami: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Programów Aktywności Knillów, masaż logopedyczny, elementy logorytmiki, usprawnianie percepcji słuchowej, wychowanie słuchowe, elementy czytania globalnego wg G. Domana.

 

Paulina Olszak
DSC_6267Pedagog – terapeuta, oligorenopedagog
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie: specjalności – oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki na różnych szczeblach edukacji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną oraz spektrum autyzmu. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących terapii z dziećmi niepełnosprawnymi. W swojej pracy wykorzystuje metody między innymi Terapii Behawioralnej, Arteterapii, wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

 

Ilona Karman
Neurologopeda
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską oraz podyplomowych studiów z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach licznych praktyk w przedszkolach integracyjnych i szkołach w Lublinie, wolontariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Kęble oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z wcześniakami, dziećmi z ASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Terapeutka w swojej pracy unika przywiązania do jednej metody, podchodzi do każdego dziecka indywidualnie i kompleksowo. Na bieżąco wykorzystuje nowe metody, wiedzę i umiejętności zdobywane na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, min. z masażu logopedycznego, kinesiotapingu, Terapii Behawioralnej, Warsztatów Neurologopedycznych Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®, Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, narzędzi diagnostycznych: PEP-R, MFED, VB-MAPP.

 

DSC_8183Artur Lewkowicz
pedagog
W Inicjatywie od: 2017

Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Studia podyplomowe ( w trakcie) – Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Ukończył szkolenia: VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, LEGO®TUS, Terapia Ręki I i II stopnia, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC – szkolenie podstawowe I stopień, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – Metoda Carole Sutton. Ukończył kurs pt. “Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?” oraz warsztaty “Wykorzystanie metody Child Space i Feldenkraisa do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami ruchowymi i neurologicznymi” i “Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ilona-Cebula-Jedrak-150x150.jpgIlona Cebula-Jędrak
neurologopeda
W Inicjatywie od: 2017

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowych studiów logopedycznych oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także podczas pracy w Przedszkolach w Lublinie i Puławach.
Prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, wykorzystując różne metody pracy dostosowane do potrzeb pacjenta. Ukończyła specjalistyczne szkolenia m.in. Makaton (Poziom I), PECS (Poziom I), szkolenie z metody prof. A. Tomatisa, trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, szkolenie z diagnozy narzędziem VB- MAPP, szkolenie z masażu logopedycznego, kinesiotapingu oraz metody Werbo-Tonalna. Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

 

DSC_8167Ewa Wojewoda
fizjoterepeuta
W Inicjatywie od: 2017

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia, dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej.Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje z Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Prowadzi kursy i szkolenia dla neurologopedów na Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Na co dzień terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Inicjatywa w Puławach” Ukończone kursy:

– Kurs Kalteneborna i Evjentha UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2,AWS1,AWS2 -egzamin MT
– Trening medyczny neurofunkcjonalany
– Kurs Kinesiotapingu
– Kurs FascialDistortion Model FDM – egzamin
–  Kurs manipulacji krótkodzwigniowych Hartama
– Kurs Dziecko Ryzyka- neurorozwojowa rehabilitacjia niemowląt i dzieci
– Integracja Sensoryczna
– Ultrasonografia Narządu Ruchu- Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
– Techniki powięziowe i wisceralne

 

Bartosz Radomski
masażysta
W Inicjatywie od: 2018

Technik masażu leczniczego dla niewidomych w Laskach. Doświadczenie zdobył podczas wolontariatu w Centrum Wczesnego Wspomagania Dziecka Niewidomego w Sobieszewie oraz praktyk w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Obecnie student fizjoterapii. Prywatnie zawodnik lubelskiej drużyny Start Lublin w goalballa.

 

 

Dorota Wieliczko
psycholog
W Inicjatywie od: 2019

Absolwentka psychologii – specjalność: sądowa i penitencjarna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam Pedagogiczne Studium Kwalifikacyjne w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez praktyki studenckie w przedszkolu, szkole specjalnej oraz w pogotowiu opiekuńczym. Uczęszczałam na wolontariat do Warsztatu terapii zajęciowej w Lublinie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i narządu wzroku. Swoją wiedzę poszerzam biorąc udział w kursach i szkoleniach – Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 

Emilia Myszkowska
psycholog
W Inicjatywie od: 2019

Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zdobywała w trakcie wolontariatu w Fundacji Chance Szansa dla niewidomych w Lublinie oraz praktyk w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puławach. Obecnie pracuje z dziećmi na etapie szkoły podstawowej. Ukończyła specjalistyczne trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej. Trener Umiejętności społecznych.Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

Przemysław Socha
fizjoterapeuta
W inicjatywie od: 2019

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Pracę w zawodzie rozpoczął jeszcze na studiach i nie przerwanie kontynuuje ją do dnia dzisiejszego. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w placówkach państwowych jak i prywatnych gabinetach w różnych rejonach Polski, oraz na licznych kursach i szkoleniach. Zwolennik metody PNF oraz kompleksowej rehabilitacji pacjenta.

Ukończone kursy:
– Badanie I fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniu stawu bankowego
– osteopatia strukturalna I chiropraktyka na podstawie oryginalnej metody dra Ackermana
– Koncepcja PNF (PNF1 & PNF2)
– FOI – Funkcjonalna Osteopatia Integracyjna
– Taping w rehabilitacji i sporcie
– kurs terapii behawioralnej

 

Jolanta Antczak
fizjoterapeuta
W Inicjatywie od: 2019

Absolwentka WSSP im Vincentego Pola w Lublinie. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych placówkach medycznych na terenie Puław oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy, prowadząc zajęcia ruchowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracowała zarówno z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w zakresie m.in. zespołów genetycznych,opóźnień psychoruchowych, całościowych zaburzeń, jak i wad postawy. Zwolenniczka metody PNF oraz indywidualnego i funkcjonalnego podejścia do małego pacjenta.
Prywatnie żona, matka dwójki dzieci oraz pasjonatka biegów trailowych i długodystansowych.

Kursy i szkolenia:
– PNF
– Kinesiotaping
– Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego

 

Katarzyna Prochacka
Tyflo- i oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
specjalności: Tyflopedagogika oraz Oligofrenopedagogika.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej na Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkole w Bydgoszczy oraz studia z zakresu Socjoterapii w wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy jako pedagog specjalny oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach integracyjnych w Lublinie, a także w ramach licznych wolontariatów.
Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu Metody Marianny i Christophera Knillów, pracy z dzieckiem z cukrzycą w placówkach oświatowych oraz kurs nauki Systemu Językowo- Migowego na poziomie elementarnym KSS-3. Przez wiele lat aktywnie działała w Zrzeszeniu Osób Niepełnosprawnych ALTER IDEM w Lublinie. Obecnie współpracuje z Fundacją Mam Marzenie i bierze udział w spełnianiu marzeń podopiecznych.