Każdego dnia patrzymy na nasze dzieci i z radością obserwujemy ich postępy w rozwoju motorycznym, widzimy jak nasze pociechy uczą się pełzać, czworakować, siadać, ile radości przynosi nam widok pierwszych kroków naszego maleństwa. Aktywność ruchowa na każdym etapie naszego życia jest bardzo ważna. Od pierwszych 
Read more
Już od nowego roku szkolnego Zespół Inicjatywy pracuje z wykorzystaniem nowych metod i technik pracy. Na zajęciach logopedycznych i psychologicznych pracujemy z użyciem urządzenia Forbrain®, który wzmacnia przekazywanie dźwięków drogą kostną. Dzięki temu za pomocą słuchawek z przewodnictwem kostnym, wyposażonym w bardzo czuły mikrofon, możemy 
Read more
Październik to miesiąc, który na całym świecie poświęcony jest szerzeniu informacji na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC). Zespół Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, jak co roku dołączył się do obchodów, ponieważ problematyka jest nam bardzo bliska. Na co dzień w terapii wykorzystujemy metody 
Read more
Warsztaty dla Rodziców. Jak budować poczucie własnej wartości  u dziecka?
Read more
To intensywne dwudniowe szkolenie ma na celu nauczenie uczestników teorii PECS, oraz protokołów, jak wprowadzić skutecznie sześć faz PECS. PECS służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osoby, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego 
Read more